สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้าและสถิติการให้บริการ

banner1รายการ วันที่ลงข้อมูล
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือน พฤษภาคม 2567 12/07/67
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือน เมษายน 2567 12/06/67
Infographic สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า ม.ค.-มี.ค. 2567 31/05/67
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมีนาคม 2567 03/05/67
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk in) และ ช่องทาง e-Service (พ.ศ. 2566) 26/04/67
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกุมภาพันธ์ 2567 05/04/67
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมกราคม 2567 21/03/67
Infographic สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมกราคม 2567 21/03/67
Infographic สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า ประจำปี 2566 21/03/67
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า ปี 2566 05/03/67
Infographic สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนธันวาคม 2566 23/02/67
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือน ธันวาคม 2566 21/02/67
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือน พฤศจิกายน 2566 12/01/67
Infographic สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนพฤศจิกายน 2566 12/01/67
Infographic สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนตุลาคม 2566 26/12/66
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือน ตุลาคม 2566 18/12/66
Infographic สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกันยายน 2566 30/11/66
Infographic สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า ม.ค. - ก.ย. 2566 30/11/66
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือน กันยายน 2566 20/11/66
Infographic สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนสิงหาคม 2566 20/10/66
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือน สิงหาคม 2566 09/10/66
Infographic สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกรกฎาคม 2566 13/09/66
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือน กรกฎาคม 2566 12/09/66
Infographic สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า ม.ค. - มิ.ย. 2566 11/09/66
Infographic สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมิถุนายน 2566 23/08/66
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือน มิถุนายน 2566 11/08/66
Infographic สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนพฤษภาคม 2566 14/07/66
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือน พฤษภาคม 2566 07/07/66
Infographic สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนเมษายน 2566 16/06/66
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนเมษายน 2566 09/06/66
Infographic สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า ม.ค. - มี.ค. ประจำปี 2566 26/05/66
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมีนาคม 2566 09/05/66
Infographic สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมีนาคม 2566 09/05/66
Infographic สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกุมภาพันธ์ 2566 11/04/66
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกุมภาพันธ์ 2566 10/04/66
Infographic สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมกราคม 2566 17/03/66
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมกราคม 2566 10/03/66
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า ประจำปี 2565 05/03/66
Infographic สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า ประจำปี 2565 03/03/66
Infographic สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนธันวาคม 2565 09/02/66
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนธันวาคม 2565 07/02/66
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนพฤศจิกายน 2565 09/01/66
Infographic สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนพฤศจิกายน 2565 09/01/66
Infographic สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนตุลาคม 2565 08/12/65
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนตุลาคม 2565 06/12/65
Infographic สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า ม.ค. - ก.ย. ประจำปี 2565 21/11/65
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกันยายน 2565 08/11/65
Infographic สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกันยายน 2565 08/11/65
Infographic สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนสิงหาคม 2565 10/10/65
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนสิงหาคม 2565 07/10/65
Infographic สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกรกฎาคม 2565 12/09/65
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกรกฎาคม 2565 05/09/65
Infographic สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า ม.ค. - มิ.ย. ประจำปี 2565 11/08/65
Infographic สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมิถุนายน 2565 09/08/65
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมิถุนายน 2565 08/08/65
Infographic สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนพฤษภาคม 2565 11/07/65
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือน พฤษภาคม 2565 06/07/65
Infographic สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนเมษายน 2565 15/06/65
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนเมษายน 2565 07/06/65
Infographic สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า ม.ค. - มี.ค. ประจำปี 2565 12/05/65
Infographic สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมีนาคม 2565 11/05/65
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมีนาคม 2565 06/05/65
Infographic สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกุมภาพันธ์ 2565 11/04/65
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกุมภาพันธุ์ 2565 05/04/65
Infographic สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมกราคม 2565 14/03/65
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมกราคม 2565 07/03/65
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า ประจำปี 2564 07/03/65
Infographic สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า ประจำปี 2564 04/03/65
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนธันวาคม 2564 07/02/65
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนพฤศจิกายน 2564 04/01/65
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนตุลาคม 2564 03/12/64
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกันยายน 2564 04/11/64
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนสิงหาคม 2564 05/10/64
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกรกฎาคม 2564 01/09/64
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมิถุนายน 2564 30/07/64
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนพฤษภาคม 2564 06/07/64
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนเมษายน 2564 08/06/64
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมีนาคม 2564 05/05/64
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกุมภาพันธ์ 2564 07/04/64
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมกราคม 2564 08/03/64
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า ประจำปี 2563 05/03/64
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนธันวาคม 2563 03/02/64
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนพฤศจิกายน 2563 04/01/64
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนตุลาคม 2563 02/12/63
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกันยายน 2563 05/11/63
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนสิงหาคม 2563 05/10/63
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกรกฎาคม 2563 03/09/63
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมิถุนายน 2563 04/08/63
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนพฤษภาคม 2563 03/07/63
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนเมษายน 2563 05/06/63
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมีนาคม 2563 15/05/63
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกุมภาพันธ์ 2563 15/04/63
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมกราคม 2563 16/03/63
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า ประจำปี 2562 05/03/63
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนธันวาคม 2562 14/02/63
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนพฤศจิกายน 2562 15/01/63
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนตุลาคม 2562 13/12/62
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกันยายน 2562 15/11/62
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนสิงหาคม 2562 11/10/62
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกรกฎาคม 2562 12/09/62
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมิถุนายน 2562 15/08/62
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนพฤษภาคม 2562 18/07/62
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนเมษายน 2562 12/06/62
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมีนาคม 2562 15/05/62
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกุมภาพันธ์ 2562 11/04/62
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมกราคม 2562 15/03/62
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า ประจำปี 2561 06/03/62
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนธันวาคม 2561 15/02/62
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนพฤศจิกายน 2561 15/01/62
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนตุลาคม 2561 14/12/61
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกันยายน 2561 15/11/61
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนสิงหาคม 2561 12/10/61
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกรกฎาคม 2561 14/09/61
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมิถุนายน 2561 15/08/61
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนพฤษภาคม 2561 13/07/61
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนเมษายน 2561 14/06/61
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมีนาคม 2561 15/05/61
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกุมภาพันธ์ 2561 12/04/61
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมกราคม 2561 12/03/61
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า ประจำปี 2560 12/03/61
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนธันวาคม 2560 09/02/61
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนพฤศจิกายน 2560 11/01/61
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนตุลาคม 2560 14/12/60
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกันยายน 2560 15/11/60
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนสิงหาคม 2560 10/10/60
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกรกฎาคม 2560 11/09/60
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมิถุนายน 2560 15/08/60
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนพฤษภาคม 2560 18/07/60
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนเมษายน 2560 08/06/60
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมีนาคม 2560 15/05/60
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกุมภาพันธ์ 2560 18/04/60
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมกราคม 2560 15/03/60
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า ประจำปี 2559 15/02/60
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนธันวาคม 2559 09/02/60
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนพฤศจิกายน 2559 17/01/60
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนตุลาคม 2559 13/12/59
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกันยายน 2559 08/11/59
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนสิงหาคม 2559 10/10/59
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกรกฎาคม 2559 14/09/59
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมิถุนายน 2559 16/08/59
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนพฤษภาคม2559 14/07/59
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนเมษายน 2559 06/06/59
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมีนาคม 2559 13/05/59
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกุมภาพันธ์ 2559 12/04/59
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมกราคม 2559 16/03/59
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า ประจำปี 2558 19/02/59
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนธันวาคม 2558 12/02/59
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนพฤศจิกายน 2558 20/01/59
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนตุลาคม 2558 18/12/58
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกันยายน 2558 19/11/58
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนสิงหาคม 2558 20/10/58
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกรกฎาคม 2558 18/09/58
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมิถุนายน 2558 19/08/58
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนพฤษภาคม 2558 20/07/58
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนเมษายน 2558 19/06/58
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมีนาคม 2558 20/05/58
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกุมภาพันธ์ 2558 16/04/58
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมกราคม 2558 20/03/58
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้าประจำปี 2557 19/02/58
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนธันวาคม 2557 19/02/58
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนพฤศจิกายน 2557 19/01/58
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนตุลาคม 2557 18/12/57
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกันยายน 2557 24/11/57
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนสิงหาคม 2557 17/10/57
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกรกฎาคม 2557 17/09/57
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมิถุนายน 2557 20/08/57
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนพฤษภาคม 2557 18/07/57
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนเมษายน 2557 18/06/57
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมีนาคม 2557 20/05/57
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกุมภาพันธ์ 2557 18/04/57
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมกราคม 2557 21/03/57
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนธันวาคม 2556 03/03/57
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้าประจำปี 2556 26/02/57
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนพฤศจิกายน 2556 22/01/57
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนตุลาคม 2556 20/12/56
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกันยายน 2556 20/11/56
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนสิงหาคม 2556 18/10/56
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกรกฎาคม 2556 18/09/56
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมิถุนายน 2556 19/08/56
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนพฤษภาคม 2556 25/07/56
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนเมษายน 2556 19/06/56
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมีนาคม 2556 27/05/56
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกุมภาพันธ์ 2556 24/04/56
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมกราคม 2556 04/04/56
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า ปี 2555 28/02/56
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนธันวาคม 2555 27/02/56
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนพฤศจิกายน 2555 21/01/56
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนตุลาคม 2555 18/12/55
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกันยายน 2555 19/11/55
สถานการณ์การจำหน่าย เดือน สิงหาคม 2555 16/10/55
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้าเดือน มิถุนายน 2555 17/09/55
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกรกฎาคม 2555 14/09/55
สถานการณ์การจำหน่าย เดือน พฤษภาคม 2555 18/07/55
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนเมษายน 2555 18/06/55
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือน มีนาคม 2555 21/05/55
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้าเดือน กุมภาพันธ์ 2555 12/04/55
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมกราคม 2555 23/03/55
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า ปี 2554 16/02/55
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนธันวาคม 2554 15/02/55
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนพฤศจิกายน 2554 13/01/55
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนตุลาคม 2554 17/12/54
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกันยายน 2554 18/11/54
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนสิงหาคม 2554 17/10/54
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกรกฎาคม 2554 14/09/54
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมิถุนายน 2554 16/08/54
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนพฤษภาคม 2554 12/07/54
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนเมษายน 2554 14/06/54
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมีนาคม 2554 19/05/54
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกุมภาพันธ์ 2554 12/04/54
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมกราคม ปี2554 18/03/54
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า ปี 2553 17/02/54
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนธันวาคม 2553 16/02/54
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนพฤศจิกายน 2553 13/01/54
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนตุลาคม 2553 15/12/53
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกันยายน 2553 10/11/53
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนสิงหาคม 2553 13/10/53
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกรกฎาคม 2553 15/09/53
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมิถุนายน 2553 16/08/53
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนพฤษภาคม 2553 14/07/53
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนเมษายน 2553 16/06/53
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมีนาคม 2553 14/05/53
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกุมภาพันธ์ 2553 07/04/53
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมกราคม 2553 17/03/53
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า ปี 2552 19/02/53
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนธันวาคม 2552 10/02/53
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนพฤศจิกายน 2552 08/01/53
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนตุลาคม 2552 04/12/52
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกันยายน 2552 02/11/52
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนสิงหาคม 2552 06/10/52
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกรกฎาคม 2552 08/09/52
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมิถุนายน 2552 05/08/52
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนพฤษภาคม 2552 13/07/52
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนเมษายน 2552 08/06/52
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมีนาคม 2552 15/05/52
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนมกราคม 2552 14/05/52
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า เดือนกุมภาพันธ์ 2552 14/05/52
สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า ปี 2551 14/05/52
รายงานวิเคราะห์ความต้องการไฟฟ้าไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2551 14/05/52